Welcome to Primaria comunei Viisoara   Click to listen highlighted text! Welcome to Primaria comunei Viisoara Powered By GSpeech
Image
Image

Ultimele documente adaugate

Image

Hotarari CL

Aici gasiti toate hotararile CL

Ultimele anunturi

Aici gasiti toate anunturile

Prezentare comuna Viisoara

Comuna Viişoara, fostă comuna Băseşti până în anul 1968, este situată în Podişul Central Moldovenesc, la limita estică a dealurilor Fălciului, în zona de centru-est a judeţului Vaslui, la distanţă de 32 km faţă de municipiul Bârlad şi la 38 km faşă de municipiul Vaslui, învecinându-se la nord cu comuna Roşieşti, la est cu comuna Găgeşti, la sud cu comuna Dodeşti şi la vest cu comuna Banca.

Reşedinţa de comună este satul Viişoara, cunoscut în trecut sub numele de Băseşti, comuna mai are în componenţă trei sate: Viltoteşti, Văleni şi Halta Dodeşti. Toate satele componente sunt vechi aşezări de răzeşi, atestate încă din secolul al XV-lea.

Teritoriul administrativ

Suprafaţa totală a comunei este de 4994 ha, fundamentat pe baza procesului-verbal de delimitare, actualizat pe suport topografic pe bază de ortofotoplanuri digitale, din care:

 • Teren agricol-3840 ha,
 • Păduri - 822 ha,
 • Drumuri şi căi ferate -105 ha,
 • Curţi şi construcţii - 97 ha,
 • Terenuri neproductive - 104 ha.
 • Viişoara-216,99 ha,
 • Viltoteşti - 55,33 ha,
 • Văleni-37,10 ha,
 • Halta Dodeşti-35,64 ha.
 • SatulViişoara - 1280 locuitori în 479 gospodării,
 • SatulViltoteşti - 226 locuitori în 118 gospodării,
 • SatulVăleni-168 locuitori în 78 gospodării,
 • SatulHalta Dodeşti - 235 locuitori în 99 gospodării.

Terenul intravilan este de 617,05 ha, împărţit pe sate, astfel:

Structura urbanistică a localităţii, conform ultimului recensământ este următoarea:

Faţă de recensământul populaţiei de-acum 13 ani (2001), se constată o scădere demografică cauzată atât de sporul natural negativ, cât şi de soldul negativ al migraţiei externe.

Agricultura rămâne activitatea de bază la nivelul Comunei Viişoara. Cu cele peste 2940 ha teren arabil şi cele 844 ha păşune, comuna Viişoara reprezintă în ciuda suprafeţelor mici, o adevărată forţă a agriculturii în zonă. Prin activitatea susţinută a fermierilor din comuna noastră, în ultimii ani, s-a reuşit ca terenurile rămase necultivate să fie aproape inexistente, iar producţiile obţinute să fie dintre cele mai bune. Anul 2014, fiind un bun exemplu în acest sens şi, aceasta ca urmare a folosirii unor tehnologii din ce în ce mai moderne.

Deşi oferă diverse posibiltăţi de dezvoltare locală, agricultura a cunoscut în ultimii ani un regres constant. Forţa de muncă este îmbătrânită, iar tinerii nu prea se implică în acest sector, decât în proporţie redusă.

Efectivele de animale la gospodăriile populaţiei au scăzut dramatic, cu excepţia ovinelor unde efectivele au crescut numai la persoanele care au ca principală ocupaţie această activitate, şi la familiile de albine s-au înregistrat creşteri, însă la celelalte specii s-a înregistrat un regres constant în ultimii ani.

Principala forţă a cultivării cerealelor o reprezintă cele trei societăţi agricole care au arendat teren pe raza comunei, dar ca o caracteristică importantă, aş numi aici, şi fermierii din satul Halta Dodeşti care au arendat suprafeţe de până la 100 ha teren şi peste, dar şi fermierii cu până la 20 ha teren şi, peste.

Gradul de mecanizare şi, implicit, tehnologiile aplicate ne dau speranţa că ne putem integra uşor în spaţiul european, dacă şi numai dacă, pe parcurs vom şti să promovăm proiecte, să accesăm măsurile ce vor fi aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Un exemplu în acest sens, l-a dat SC Agrotica SRL Viişoara care a finalizat un proiect de modernizare a fermei prin PNDR 2007-2013. în ceea ce priveşte administraţia executivă a Comunei Viişoara, prin Comisia locală de fond funciar, dar şi prin compartimentele de specialitate, deşi cu resurse puţine, vin în ajutorul fermierilor printr-o strictă colaborare cu aceştia, în special cu OCPI Vaslui, în rezolvarea situaţiei juridice a terenurilor.

Astfel, la sfârşitul anului 2014, am reuşit să finalizăm planurile parcelare şi să finalizăm lista cu celor care mai avem de retrocedat pământ.

De asemenea, am reuşit să stingem majoritatea conflictelor funciare, astfel că, în prezent, doar un singur proces mai avem pe rolul instanţelor judecătoreşti, şi mă refer aici la cazul moştenitorilor Popescu (Plosceanu), care solcită retrocedarea a 250 ha pe moşia Pogoceni. Administraţia executivă locală îşi propune ca în anul 2015 să sprijine tot mai mulţi fermieri care să acceseze măsuri în cadrul PNDR 2014-2020.

 1. Transportul local
 2. Telecomuncatiile
 3. Sistemul de sănătate
 4. Asistenta socială
 5. Situaţii de urgenţă
  1. învătământul
  2. Biblioteca
  3. Starea civilă

în ceea ce priveşte transportul local, considerăm ca acesta s-a desfăşurat în bune condiţii, atât pe CFR, cât şi prin intermediul celor două societăţi care au satisfăcut nevoia locuitorilor Comunei Viişoara de a se deplasa către principalele localităţi urbane (Vaslui şi Bârlad).

începând cu anul 2015, odată cu finalizarea DC 53 Viişoara-Roşieşti, dar şi pe DC 52 Viişoara-Halta Dodeşti se vor crea premisele la solcitarea adminstraţiei executive să

înfiinţăm o linie de transport pe traseul Viişoara-Viltoteşti-Halta Dodeşti-1 Decembrie- Bârlad.

Avem mari probleme în ceea ce priveşte transportul de mare tonaj, care odată cu modernizarea DC 53 Viişoara-Roşieşti s-a amplificat, şi în ciuda amplasării de către autoritatea executivă locală a semnelor de circulaţie restrictive, continuă să le încalce şi să ne distrugă în scurt timp acest drum.

>

Nevoia de acces la telecominaţii, la nivel local, considerăm că este satisfăcută atât de reţeaua de telefonie fixă, cât şi de cea mobilă.

Cu reţeaua de telefonie fixă întâmpinăm greutăţi pentru că stâlpii de telefonie stau să cadă, iar cei de la deranjamente nu se îngrijesc să le restabilească deranjamentele decât după ce trece mult timp, şi după multe intervenţii la autorităţile judeţene.

Avem o teţea de cablu tv, precum şi posibilitatea racordării la internet.

Pentru îmbunătăţirea semnalului Telekom (Cosmote) cu acoperire în toate localităţile comunei s-a luat legătura cu firma de specialitate şi s-au început demersurile pentru construirea unei antene Cosmote pe raza satului Viişoara.

Populaţia Comunei Viişoara a fost deservită în anul 2014 de un medic de familie şi două asistente medicale care reuşesc să facă faţă nevoilor populaţiei.

Odată cu instalarea noului medic de familie s-a constatat o revigorare a activităţii de sănătate care a sensibilizat autoritatea executivă locală, motiv pentru care ne-am implicat şi am ajutat Cabinetul medical în efectuarea unor reparaţii.

Avem în cadrul Cabinetului medical un punct farmaceutic de la care bolnavii îşi pot procura medicamentele necesare, fără a fi nevoiţi să se deplaseze la farmaciile din oraş.

j

Asistenţa socială îşi desfăşoară activitatea prin compartimentul de asistenţă socială (asistentul social) sub directa îndrumare a autorităţii tutelare.

La sfârşitul anului 2014, am avut înregistrate un număr de 4 dosare în plată la Legea nr. 416/2001 pentru un număr de 12 persoane, pentru care s-a plătit suma de 1.047 lei, reprezentând ajutorul social şi 24.665 lei, reprezentând ajutorul de încălzire, un număr de 69 de dosare pentru alocaţie de susţinere, conform Legii nr. 277/2010, 9 dosare de asistenţi personali şi 4 îndemnizaţii conform Legii nr. 488/2006.

Asistenţa socială este urmărită în teren prin vizitarea persoanelor la domiciliu de către asistentul comunitar, care colaborează cu asistentul social şi Cabinetul medicului de familie pentru depistarea persoanelor aflate în nevoie şi urmărirea celor aflate sub supraveghere din acest punct de vedere.

în atenţia administraţiei executive au stat în permanenţă situaţiile neprevăzute de urgenţă care ar putea afecta comuna în anumite momente, şi mă refer aici la inundaţii, înzăpeziri şl incendii, situaţii care în anul 2014 le-am trecut cu bine. în domeniul SVSU, s-a reuşit în anul 2014, dotarea acestui serviciu cu o autospecială nouă de stins incendii, graţie proiectului,, Pompierii viişoreni”, proiect accesat şi finalizat prin GAL „Podu înalt” Vaslui cu fonduri europene.

Acest lucru a fost posibil printr-o amplă mobilizare a salariaţilor primăriei, şi aş evidenţia aici administratorul public şi contabilul primăriei, cât şi implicarea directă a subsemnatului, având în spate şl o veche preocupare în domeniu, şi fac referire la faptul că, FCP Viişoara a fost mulţi ani la rând protagonista unor locuri fruntaşe la concursurile profesionale judeţene şi interjudeţene, ajungând până la locul IV pe ţară în anul 2003.

învăţământul a fost şi el în atenţia permanentă a administraţiei executive a Comunei Viişoara şi nu se poate plânge conducerea şcolii că, atunci când s-a solicitat ajutorul, acesta nu a fost dat.

Rămâne în atenţia noastră, precum şi în atenţia noii conduceri a Şcolii Spiru C. Haret Viişoara, finalizarea reabilitării şcolii P+1, şcoală care ca şi celelalte şcoli de la nivel judeţean nu a beneficiat de susţinere financiară pentru finalizarea acestei lucrări.

La sfârşitul anului şcolar 2013-2014, la ciclul primar promovabilitatea a fost de 97,01%, iar la ciclul gimnazial de 77,45%.

La evaluarea naţională media generală de peste 5 au obţinut-o doar 65% dintre elevi.

La olimpiada şcolară au participat un număr de 2 elevi. Un număr de 2 elevi au participat la faza zonală, iar un număr de 2 elevi au participat la faza judeţeană. Primăria Viişoara a acordat un număr de 9 burse în valoare de 450 lei/lunar.

Biblioteca comunală deţine peste 10.000 volume din toate domeniile, care satisfac cerinţele cititorilor, contribuind la îmbogăţirea culturii generale şi a studiului individual. Pe parcursul anului 2014 au trecut pragul bibliotecii comunale peste 420 cititori, în special elevi ai Şcolii generale, dar şi cititori din alte categorii socio-profesionale.

Biblioteca din comună beneficiază de servicii moderne de internet prin Programul Biblionet, care încă de la instalare a stârnit interesul a numeroşi utilizatori.

Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate acte în registrele de stare civilă a comunei, după cum urmează:

 • Acte de deces - 24,
 • Acte căsătorie - 5,
 • Acte naştere transcrise (naştere) - 5.
 • Certificate de naştere-5,
 • Certificate de deces -26,

Au fost eliberate certificate de stare civilă şi anume:

• Certificate de căsătorie - 7.

S-au operat în registrele de stare civilă ale comunei menţiunile corespunzătoare şi s-au comunicat menţiuni de stare civilă în toate situaţiile care s-au impus.Astfel, au fost înaintate la Serviciul public comunitar judeţean pentru evidenţa populaţiei Vaslui, sau după caz, serviciilor publice comunitare locale de evidenţa populaţiei, un număr de 213 menţiuni.

logo.png

com. Viisoara, loc. Viisoara
+0235-433060
primaria_viisoara_vs@yahoo.com

© Copyright 2024 Viisoara. All Rights Reserved.

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech